Spanbroekerweg 37, Spanbroek

 

Informatie Stichtingen

't Kerkhuys is door de belastingdienst erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI*).

Gegevens

Naam  Stichting Behoud Hervormde Kerk te Spanbroek
RSIN/fiscaal nummer

802859732

Contactgegevens 

Secretariaat 't Kerkhuys
Lijster 48
1715 HE Spanbroek
secretariaat@kerkhuys.nl

Bestuurssamenstelling
't Kerkhuys wordt bestuurd door 2 stichtingen:
- Stichting Behoud Hervormde Kerk te Spanbroek
- en de Stichting Exploitatie 't Kerkhuys.
De Stichting Behoud zorgt voor de instandhouding van het gebouw en de Stichting Exploitatie spant zich in om middels verhuur en het organiseren van activiteiten tot een sluitende begroting te komen.


Bestuurssamenstelling beide stichtingen

Voorzitter   J.T.P. Konijn
PenningmeesterJ.N. Ootes
Secretaris J.N. Ootes
KvK Stichting Behoud41235979
KvK Stichting Exploitatie37084414


 

 

 Beleidsplan & Doelstelling
Zie de onderstaande bijlage 'Beleidsplan 't Kerkhuys'.

Beloningsbeleid
't Kerkhuys werkt met 40 vrijwilligers die geen financiële vergoeding krijgen voor de door hen verrichtte werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie het tabblad 'Agenda'.

Financiële verantwoording
Zie de onderstaande bijlage 'Jaaroverzicht 2016'.

* Wat is het belastingvoordeel voor donateurs/sponsoren van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs/sponsoren van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

 

 

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
KH Beleidsplan 2017KH Beleidsplan 2017
Jaaroverzicht 2017 SBKH tbv publicatie ANBI.xls.xlsxJaaroverzicht 2017 SBKH tbv publicatie ANBI.xls.xlsx