Spanbroekerweg 37, Spanbroek

Donateur of Sponsor


U kunt ‘t Kerkhuys steunen door Vriend-Donateur te worden. U betaalt dan jaarlijks €15,-. Hiervoor kunt u het donatiebedrag overmaken op  NL84 RABO 0329 6563 41 t.a.v. 't Kerkhuys, graag met vermelding van uw naam, adres en eventueel mailadres.

Ook kunt u ons steunen door Vriend-Sponsor te worden. U betaalt jaarlijks een bedrag van € 250,-- of meer ter ondersteuning van ‘t Kerkhuys. Hier staat tegenover dat u kosteloos één keer per jaar gebruik kunt maken van de ruimten in ’t Kerkhuys, voor bijvoorbeeld uw eigen bedrijfsfeest of - presentatie. Indien wenselijk, wordt uw naam als sponsor meegenomen in onze publiciteit.

Draagt u dit prachtige gebouw en haar activiteiten een warm hart toe? Voor opgave of verdere informatie kunt u terecht bij: info@kerkhuys.nl.

ANBI


't Kerkhuys is door de belastingdienst erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Wat is het belastingvoordeel voor donateurs/sponsors van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs/sponsors van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Met dank aan onze huidige sponsors

Slagerij 't Wuiver
Van 't Riet
ToekomstGroep
Bribus
Herberg Spanbroek
Ramo Beheer
Blom Opmeer
Peter Koelemeijer
De Slijterij
Schildersbedrijf Maas
Ramen Gilde
AVB Elektrotechniek
Taams Makelaars en Taxateurs
Van Diepen
Zwemschool Jos Koelemeijer
HB Bouw
Vroeg of Laat
Reisbureau Opmeer
Rogé
Kapsalon Piet Wester
Pak de Zon
G.Groot BV
Pica
Alphega Apotheek West-Friesland en Obdam
PK trappen
S&G Assurantiën
Rijkhoff Installatietechniek BV
De Boer
GSE
Klaver
Rudolf Abspoel
Woonstudio Boon
Piet en Hilda Loos
Koopman